Българска самобитна масова културно-просветна организация. Създадено в Петковски кв. на Пазарджик като младежко културно-просветно д-во „Успех" (1897). Ядро на д-вото са самодейците: Михаил Събков, Спас Димитров, Александър Станков и др. От 1903 носи името Народно читалище „Успех". Преименува се на читалище „И. В. Сталин" (1951-1952 ). Носи името на Н. И. Вапца-ров (от 3 юли 1952). През 60-те г. на XX в. към читалището са открити два филиала. Единият от тях, открит в кв. „Изток", е преименуван в Народно читалище „Пробуда" (1990). Читалището е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел като самостоятелно юридическо лице (1997) с чл. на настоя-телството: Боянка Михайлова, Димитър Катърчев, Рени Атанасова, Пенка Симеонова и Нели Троянова. От 1997 председател, на настоятелството е Боянка Янкова Михайлова. Пръв председател, е Михаил Димитров Събков (1897). Предсефатели: Васил Михайлов (1906), Георги Енчев (1912), Васил Петлешков (1921), Тилко Величков (1922-1923), свещ. Апостол Дюлгеров (1931), Борис Стойков (1932), Димитър Маринов (1935), Иван Ангелов (1936-1938), Илия Минчев (1939), Георги х. Славов (1944), Донка Дончева, Драголюбка Станева, Атанас Машев, Георги Миленков, Филип Геров, Рени Атанасова. Най-дългогодишен председател, повече от 30 г., е Тодор Комсалов. Първият Устав на Народно читалище „Успех" (1903) определя неговата основна дейност: да организира, ръководи и обогатява културно-про-светната дейност на населението в квартала и гр., като запазва обичаите и традициите, свързани с бита, науката, изкуството и културата. Открита е читалищна библиотека (1961), която има 32 654 т. (2008). Към читалището функционират: театрален колектив с ръководител Иван Коцев (1952), народен университет (1962), кръжок по худ. слово с ръководител Славка Тодорова (1964-1990), фолклорен състав с ръководител Александър Начев (1963), група за политически песни с ръководител Димитър Ганев, оркестър за народни инструменти с ръководител Станьо Търкаланов, танцов състав с ръководител Мария Хаджиева и корепетитор Ставри Кипаришев (1985-1986). По-важни прояви през годините са: традиционен конкурс - рецитал по стихове на Н. Вапцаров (1964-1990), среща на трите поколения (1984), викторина между отбори на кварталните организации за 150-год. от рождението на В. Левски (1987), обсъждане на филма „Пътят към София" с участието на Георги Георгиев- Гец, Йорданка Кузманова и Константин Цанев (1988). Към читалището съществуват: състав за стари градски песни „Мелоди" с ръководител Чавдар Ралчев, Ателие за художествено писане с ръководител Елена Деянова, Школа по спортни танци с ръководител Еленка Николова, вокална група „Петолиние" с ръководител Сийка Вълчева и детско театрално студио "Вещиците" с ръководител Кристина Мартинова (2008). Читалището е отличено с дипломи, грамоти, награди от Съюза на народните читалища (1965), МК (1988), Община Пазарджик (2007).

тел.0889980066

powered by social2s
Joomla templates by a4joomla